fbpx

Idag är det köttfri måndag  så ta tillfället i akt och välj vegetariskt idag. Under några veckors tid har jag och min familj aktivt försökt minska ner mängden kött som vi äter. Detta har gjort att jag har upptäckt helt nya varor i affären. Många ersättningsprodukter som finns är baserade på soja. Detta har gjort att jag har börjat fundera en del kring sojaprodukter och produktionen av dessa. Hur påverkars vi av sojaprodukterna som innehåller en del östrogenliknande ämnen samt hur påverkas naturen av sojaodlingarna. När jag själv sökt information så har den varit väldigt spretig. När jag funderade kring vem jag känner som skulle kunna hjälpa mig med  svar på mina frågor kom jag att tänka på Ulrika Hörnell-Wiberg som är en vän och före detta kollega, hon är Leg Dietist och äter enbart vegankost ( dvs avstår  från alla animaliska produkter ). Om någon kan svara på mina frågor så är det ju hon, och såklart hade hon svar.

Min fråga: Hur påverkas naturen av sojaproduktionen, jag har hört om att regnskog skövlas stämmer detta?

Ulrikas svar: När det gäller regnskog så är de vegatariska produkterna dels ofta producerade av soja som odlas i Österrike (t.ex. Alpros produkter) men även de som är gjorda av soja som odlas mer tropiskt är bara en bråkdel av all soja som importeras för att bli djurfoder. 90% av all soja som importeras till Europa används som djurfoder i kött- och mjölkproduktion. De återstående 10 % blir dels till livsmedel för människor och används inom läkemedesindustrin, i bläck, bekämpningsmedel, som fibrer, i lim och tvättmedel. Till Sverige är sojaimporten ca 350000 ton/år som foder och 25000 ton som livsmedel och andra ändamål. Källa: Naturskyddsföreningen. Så en vegetarisk sojaprodukt är alltid ett bättre alternativ till animalisk produkt. Även om köttet /mjölken är lokalproducerade så består t.ex. kons foder till ca 27% (siffra från 2006) av importerat foder varav 7% soja.

Min fråga: Hur påverkas kroppen av att äta soja produkter, äter du och din familj sojaprodukter?
Ulrikas svar: Vi äter sojaprodukter utan begränsning hela familjen, jag tänker att det är minimalt vad soja kan påverka med sina östrogenliknande ämnen. Sedan äter vi ju inte bara sojaprodukter, de är en liten del av den totala maten, andra bönor är oftare med. Jag undrar om de animaliskaprodukterna inte också innehåller dessa hormonstörande ämnen och i så fall i vilken utsträckning? När djuren under sin tillväxt äter kraftfoder och i vissa fall hormonbehandlas. Men om detta vet jag inget.
Dessa svar gör att i alla fall jag kommer fortsätta att välja sojaprodukter framför kött många dagar i veckan.