fbpx

Blodanalys & blodtryck

Blodanalysen ger möjlighet att mer i detalj kunna styra din kost och träning för en ännu bättre hälsa. Genom att mäta ditt blodtryck, Hb, HbA1c, triglycerider, LDL, HDL och kolesterol kan vi optimera och individanpassa kosten och din träning ännu bättre.

Alla prover tas via kapillär provtagning- genom ett stick i fingret.

Hb-test
Detta blodprov tas i första hand för att kontrollera om du har järnbrist. Ett för lågt Hb-värde påverkar konditionen på ett negativt sätt. 

HbA1c 
Detta är ett blodprov som mäter ditt genomsnittliga blodsocker under de senaste 3 månaderna. Det är ett av de vanligaste blodproverna för att diagnostisera prediabetes, diabetes och följa sjukdomen över tid.

Blodfetter (Totalkolesterol, HDL, LDL och Triglyserider)
I kroppen är kolesterol normalt förekommande, det används i cellmenbranet och för produktion av vissa hormoner. Vi behöver alltså kolesterol för att fungera, men i lagom mängd. Överskottet lagras i kroppen och kan leda till bland annat åderförfettning. Att bara mäta totalkolesterol säger inte så mycket om risker då det finns både bra och dåligt kolesterol. Vi mäter samtliga blodfetter i ett och samma test.

Blodtrycket
Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck.

Dessa tester går att boka som enskilt tillfälle alternativt lägg till som en Plustjänst i ditt befintliga abonnemang. Genom att komplettera konditionstester, styrketester, funktionsanalyser och kroppssammansättning med blodprover får vi nu en ännu bättre bild av din hälsa

Kontakta oss om du vill veta mer, eller boka din tid nedan.

Blodanalys & blodtryck

Blodanalysen ger möjlighet att mer i detalj kunna styra din kost och träning för en ännu bättre hälsa. Genom att mäta ditt blodtryck, Hb, HbA1c, triglycerider, LDL, HDL och kolesterol kan vi optimera och individanpassa kosten och din träning ännu bättre.

Alla prover tas via kapillär provtagning- genom ett stick i fingret.

Hb-test
Detta blodprov tas i första hand för att kontrollera om du har järnbrist. Ett för lågt Hb-värde påverkar konditionen på ett negativt sätt. 

HbA1c 
Detta är ett blodprov som mäter ditt genomsnittliga blodsocker under de senaste 3 månaderna. Det är ett av de vanligaste blodproverna för att diagnostisera prediabetes, diabetes och följa sjukdomen över tid.

Blodfetter (Totalkolesterol, HDL, LDL och Triglyserider)
I kroppen är kolesterol normalt förekommande, det används i cellmenbranet och för produktion av vissa hormoner. Vi behöver alltså kolesterol för att fungera, men i lagom mängd. Överskottet lagras i kroppen och kan leda till bland annat åderförfettning. Att bara mäta totalkolesterol säger inte så mycket om risker då det finns både bra och dåligt kolesterol. Vi mäter samtliga blodfetter i ett och samma test.

Blodtrycket
Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck.

Dessa tester går att boka som enskilt tillfälle alternativt lägg till som en Plustjänst i ditt befintliga abonnemang. Genom att komplettera konditionstester, styrketester, funktionsanalyser och kroppssammansättning med blodprover får vi nu en ännu bättre bild av din hälsa

Kontakta oss om du vill veta mer, eller boka din tid nedan.