fbpx

Igår hade jag ett härligt möte med Malin och Malin på HälsaMera, två inspirerande personer med mycket kunskap kring hälsa. Jag tycker väldigt mycket om att samarbeta med personer som precis som jag vill hjälpa folk till ett hälsosammare liv, fyllt med träning och goda vanor. Vi har startat ett projekt där vi ska bygga en webkurs tillsammans, en kurs med träning för mammor. Vårt mål är att ge mammor de redskapen som behövs för att bli starka. Starka rent muskelmässigt, starka nog för att klara av allt de vill i sin vardag men också starka på insidan. När man tränar sin kropp så ger det också en starkare självkänsla, man blir stark på både ut och insidan. Jag har en längtan att och förhoppning om att nyblivna mammor ska få mer stöd och hjälp efter förlossningen. I dagsläget så släpps kvinnorna efter efterkontrollen, därefter få man sköta sin egen rehab och träning. Detta leder till att många kvinnor går runt med magmuskeldelning (diastaser), urinläckage och onödig värk. Jag skulle vilja att mer ansvar las på sjukvården, små enkla träningsprogram med uppföljningar skulle kunna göra väldigt stor nytta för den enskilda individen. Jag tycker också att det saknas mycket kunskap kring hur den postgravida kvinnan ska träna. Det ges instruktioner om plankor och situps, kvinnor rekommenderas att börja löpträna innan de är redo för det, alla dessa felaktiga råd kan leda till skador. Det som behövs är kunskapen och verktygen för att träna upp en kropp som varit med om en graviditet och förlossning med allt vad det innebär med hormoner och hur dessa har påverkat kroppen. Kursen som vi bygger ska heta Stark Mamma och kommer vara en webkurs som är tillgänglig för alla. Vi kommer genom 4 steg och träningsprogram ge de övningar som behövs för att på ett skonsamt och säkert sätt bygga en stark kropp inifrån och ut så att man blir en Stark Mamma!