Samarbeten

Genom ett unikt samarbete tillsammans med Prästgårdskliniken länkar vi samman företagshälsovården och frisk- och sjukvården. Vi ser till helheten;  hur individen fungerar och mår, dels på arbetet och dels på fritiden med syftet att få alla anställda att må så bra som möjligt. Att erbjuda sina anställda hälsoundersökningar med friskvårsuppföljning i form av kost och träning ger ett stort mervärde av hälsoundersökningarna i form av friskare personal, mindre korttids/ströfrånvaro, högre arbetseffektivitet och mindre ohälsa.


Vetenskapshälsan samarbetar med Kungsbacka Naprapaterna på Kroppsverkstan för att kunna erbjuda rådgivning till de kunder som är i behov av en professionell bedömning av eventuella skador. Kungsbacka Naprapaterna erbjuder ett snabbt omhändertagande och uppföljning av skadorna för att förebygga framtida besvär allt för att så snart som möjligt kunna återgå till de vardagliga aktiviteterna och träning.