Få hälsosammare och produktivare medarbetare

I samarbete med Prästgårdskliniken i Vallda erbjuder Vetenskapshälsan hälsoundersökningar med friskvårdsuppföljning. Detta ger ett stort mervärde av hälsoundersökningarna i form av friskare personal, mindre korttids/ströfrånvaro, högre arbetseffektivitet och mindre ohälsa. Kostrådgivning och träning individanpassas utefter varje persons och företags behov och målsättning.

I tjänsten ingår testpaket för att visa på mätbara resultat för både kondition och styrka. Varje individ genomgår rörelse- och funktionsanalyser som videobearbetas för att skapa individanpassade träningsprogram. All rådgivning sker på plats ute på företaget när det passar arbetstagaren. Vetenskapshälsan erbjuder säker och effektiv träning.

Tjänsten går att köpa både med och utan hälsoundersökning.

I tjänsten ingår

 • Hälsoundersökning utförd av Ola Madsen; specialist inom företagshälsovård på Prästgårdskliniken
 • Licensierad personlig tränare som bygger träningsprogram utefter varje individs förutsättningar och mål
 • Årsplanering och träningsprogram för varje vecka
 • Webbaserat interaktivt träningsprogram så kunden lätt kan registrera sin träning och få feedback av sin personliga tränare
 • Kostdagbok
 • Individuellt anpassad kostrådgivning
 • Videoanalyser som används som underlag för träningsprogrammen
 • Funktionsanalyser
 • Rörelseanalyser
 • Styrketester
 • Konditionstest

Kontakten med kostrådgivare och personlig tränare sker genom personliga möten, via mail och telefon

Pris

Enligt offert